Regulamin

Regulamin

 

01.

Podczas zameldowania, na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem, pobiera się od gościa dane osobowe,niezbędne w celu ustalenia strony umowy o świadczenie usług. W przypadku odmówienia okazania dokumentu, recepcjonista może odmówić wydania klucza do pokoju.

02.

Odpłatność za pobyt w pensjonacie Willa Kolor pobierana jest w dniu przyjazdu.

03.

Pokój w obiekcie wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 w dniu wynajmu do godziny 11.00 dnia następnego.

04.

Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w recepcji do godz.11.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. życzenie przedłużenia uwzględnia się w miarę posiadanych możliwości.

05.

Gość obiektu nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli upłynęła doba. Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju w godzinach 10:00 – 21:00

06.

W przypadku stwierdzenia w pokoju Gościa,nocujących osób, za które nie wniesiona została stosowna opłata, przedstawiciel obiektu Willa Kolor może zastosować, karę umowną w wysokości 200% ceny za dobę pobytu, zgodnej z obowiązującym cennikiem

07.

Zgodnie z ogólnymi zasadami przyjętymi na terenie obiektu Willa Kolor obowiązuje cisza nocna od godz. 22:00 do 6:00, z wyłączeniem imprez organizowanych przez obiekt, o czym Goście są informowani.

08.

Gość Willi Kolor ponosi odpowiedzialność materialną, prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń obiektu, powstałe z winy jego i odwiedzających go osób.

09.

Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

 

10.

Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe w całym obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia (naruszenie tego zakazu wiąże się z karą grzywny w wysokości 500 zł). W przypadku nieuzasadnionego przyjazdu Straży Pożarnej na miejsce, z winy Gościa, to gość obciążony zostanie kosztami poniesionymi przez właściciela pensjonatu z tytułu przyjazdu straży pożarnej w wysokości rzeczywistych kosztów poniesionych przez pensjonat.

 

11.

W pokojach obowiązuje zakaz używania grzałek i czajników. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz używania urządzeń mogących stanowić zagrożenia dla zdrowia i życia Gości. Żelazko do dyspozycji Gości jest dostępne na recepcji.

 

12.

Zawsze opuszczając pokój, Gość powinien upewnić się, czy drzwi zostały zamknięte.

 

13.

Kosztowności, papiery wartościowe oraz rzeczy mające wartość naukową i artystyczną należy deponować w recepcji w sejfie. W przeciwnym razie, odpowiedzialność ośrodka z tytułu utraty lub uszkodzenia powyższych jest ograniczona.Odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z usług ośrodka regulują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

14.

Willa Kolor nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gości.

15.

W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, Willa Kolor może odmówić dalszego świadczenia usług osobie która je narusza. Osoba ta zobowiązana jest do natychmiastowego dostosowania się do zasad panujących w obiekcie,uregulowania należności,opłacenia ewentualnych szkód i opuszczenia obiektu.

16.

Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin obiektu.

17.

Dzieci do lat ośmiu, korzystają z windy wyłącznie pod opieką dorosłych.

18.

Za zgubienie klucza z chipem opłata wynosi 100,00 PLN.

19.

Niniejszy regulamin jest integralną częścią umowy o świadczenie usług noclegowych w Willi Kolor.

plansza-informacyjna-PFR-poziom